Dag Ronny Pettersen
Show

Fornemmelsen af noget foruroligende

… Her har Dag Ronny Pettersen haft en lang og tildels ensom modningsproces, maleriene med titlen «Billeder fra ingenmandsland», hvor man ser det store landskab med åpne vidder… bildene efterlader fornemmelsen af noget foruroligende- noget uforudset. Man fanges av stemningen og kunstnerens gengivelse af landskabet, hans inleven i naturen, hans nysgerrighet og ikke minst hans ydmyghet for dens storhet …

Erik Madsen

Holstebro-Lokalen, Danmark 2003