Dag Ronny Pettersen
Show

Alltid på vakt

… Der graver han seg stadig dypere inn med sine sterke bilder- i kampen for og med naturen og det frie liv, mot all verdens smålighet, grådighet og bevisstløshet. Alltid på vakt. For den svake og den utstøtte, for naturvern, skogvern, allemannsretten, friheten. Selvlært, selvdrevet i ett og alt. Ustoppelig energisk refser han verden, skåner ikke seg selv …

Henrik B. Tschudi

Tidsskriftet Flux 2008