Dag Ronny Pettersen
Show

Ingenmannsland

… men jeg tror likevel at hans kunstneriske prosjekt hele tiden har vært og fortsatt er å vise oss sin verden slik han gjør gjennom maleriene med titler som «Bilder fra ingenmannsland». Han kopierer ikke landskapet han lever i, men forsøker å gjengi en opplevelse, har han sagt… Det er en verden med høy himmel over, og en natur han bruker hele tiden… Dette er hans «Ingenmannsland» som representerer både frihet, håp og muligheter i en verden som er truet på så mange måter. Vi andre, vi møter den gjennom hans bilder og den er til å føle både glede og uro over …

Jens Henrik Stemland

Kulturjournalist i VG 2010