Dag Ronny Pettersen
Show

Sterkt landskap

… Dag Ronny Pettersens landskapsmalerier har en styrke som langt overgår figurbildene. De krever mer også. Det skyldes at de har et lavmælt uttrykk, samtidig som de gir få figurative holdepunkter… Dette gir bilder med stor himmel og få konkrete detaljer i det landskapet som bærer himmelen. Samtidig er bildene fulle av abstrakte detaljer som vil gi grunnlag for nye opplevelser i lang tid… Landskapsabstraksjonene er ikke så lette å gripe som det kan se ut ved første øyekast, det er nettopp her fascinasjonen ligger, i detaljene som dukker frem først når du har brukt tid på å studere bildet …

Lars Elton

Kunstanmeldelse i VG 2005