Dag Ronny Pettersen
Show

Vad ser dina ögon?

…Vi står som mitt i en av Dag Ronny Pettersens målningar, i en miljø der himlen er hög nog at ge plats åt tanken. Små människor i ensamhet eller i samvaro? I friden, i själva varaktigheten?… Vad ser dina ögon, vilken resa vänder du tilbaka från? …

Thomas Hägg

Göteborgsposten, Sverige 2000